Skip to main content

Intervisie

Leer van elkaar en met elkaar, door middel van collegiale coaching.

Maak gebruik van de wijsheid van de groep.

Misschien zit je in je werk ergens mee in je maag, maar is er niet voldoende tijd, ruimte of veiligheid om je vraagstuk te bespreken. Terwijl een luisterend oor of persoonlijk advies van collega’s juist waardevol kan zijn. In de medische en juridische wereld is intervisie heel gebruikelijk: met deze gespreksmethode leren collega’s in groepsverband hoe ze elkaar kunnen helpen om beter te worden in hun werk. Intervisie wordt ook wel ‘collegiale coaching’ genoemd.

Wat gaan we doen?

Essentieel en karakteristiek voor intervisie is werken in een veilige groep van gelijken. Hierin worden persoonlijke issues en dilemma’s onder begeleiding van een intervisiebegeleider besproken om ervan te leren. We volgen een vaste structuur, waarin een van de deelnemers een casus (een vraagstuk uit de dagelijkse praktijk) voorlegt aan de groep.

De deelnemers bevragen de persoon die de casus inbrengt voor meer reflectie en diepgang, zodat hij of zij inzicht krijgt in het eigen handelen en eigen patronen. De groepsleden geven vervolgens feedback, tips en adviezen. Belangrijk is de veiligheid in de groep, zodat iedereen zich open en kwetsbaar kan opstellen.

Wat levert het op?

Het doel is om van elkaar te leren, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Zo wordt de professionaliteit, effectiviteit en saamhorigheid van de groep vergroot. De verbinding groeit en je leert om je makkelijker open te stellen, wat de samenwerking van de groep versterkt. Intervisie kan onderdeel zijn van een teamcoachingstraject of zelfstandig worden ingezet.